مهدیه یلدایی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  مطالعات معماری
                  هنر اصفهان
مهدیه یلدایی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات معماری - هنر اصفهان

رتبه ی ۶ مطالعات معماری ایران سال ۹۴
فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه تبریز
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران از دانشگاه هنر اصفهان
مشاور کنکور ارشد مطالعات معماری

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران