درباره‌ی استاد

رتبه ی ۶ مطالعات معماری ایران سال ۹۴
فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه تبریز
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران از دانشگاه هنر اصفهان
مشاور کنکور ارشد مطالعات معماری

موضوعات تدریس