کارگاه آنلاین رایگان علم داده (Data Science)

زمان برگزاری: سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۹:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

علم داده را می توان حاصل تلفیق سه زمینه علوم کامپیوتر، علوم آماری و دانش تخصصی در مسئله مورد بررسی دانست. پرواضح است که می توان علوم کامپیوتر و آمار را به عنوان پایه های علم داده تلقی کرد که قادر به فراهم سازی تمامی روش ها و تکنیک های مورد نیاز این علم می باشند. می توان گفت که تمامی تکنیک های مورد استفاده در علم داده دارای پایه و اساس آماری می باشند. جهت بکارگیری این تکنیک ها در موارد عملی، نیازمند اجرای الگوریتم های طراحی شده ای می باشیم که با عنایت از علوم کامپیوتر میسر می گردد. و اما یکی از مهترین عناصر علم داده، داشتن دانش تخصصی کافی در زمینه مسئله مورد بررسی است که می تواند از راه تحقیق و یا مشاوره با افراد با تجربه حاصل گردد. در این دوره سعی می شود که با ارائه تکنیک های آماری متنوع، زمینه لازم جهت فراگیری دانش آماری مورد نیاز فراهم گردد. بکارگیری این روش ها در نرم افزارهای تخصصی R و Python، پایه لازم در زمینه علوم کامپیوتری را ایجاد نموده و در نهایت استفاده از داده های واقعی در کاربردهای مختلف از جمله صنعت، ورزش، خدمات درمانی و غیره، می تواند به عنوان مقدمه ای جهت کسب دانش تخصصی در مسائل عملی تلقی گردد. کسب دانش لازم در علم داده در درجه اول ابزار تحلیلی قدرتمندی در اختیار داوطلبان قرار می دهد که به واسطه آن به بازار در حال توسعه علم داده در داخل یا خارج از کشور معرفی می شوند. همچنین، بهره مندی از این دانش می تواند افراد را جهت فعالیت در زمینه های تحقیقاتی و آکادمیک در داخل یا خارج از کشور به میزان قابل توجهی یاری نماید. سر فصل های این دوره به شرح زیر است:
۱ - تعریف علم داده
۲ - مقدمه ای بر مبدا و پیدایش علم داده
۳ - اهمیت مباحث مربوط به علم داده و نگاهی به نیاز جهانی به متخصصین این علم
۴ - مقدمه ای بر یادگیری ماشین (یادگیری آماری)
۵ - مطالعه موردی اول: تشخیص تغییر رفتار ناگهانی راننده خودروهای سواری با استفاده از متغیرهای سرعت، شتاب و غیره
۶ - مطالعه موردی دوم: بررسی رفتارهای مشتری در شرکت آمازون
۷ - مطالعه موردی سوم: بررسی تغییرپذیری حرکت افراد هنگام سوار شدن به خودروهای سواری