محسن یگانلو،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  نرم افزار
                  پیام نور
محسن یگانلو
دانشجو کارشناسی ارشد نرم افزار - پیام نور

کارشناس شبکه و زیرساخت گروه صنعتی پاکشو
مدیریت و کنترل سرویس Active Directory ,Exchange,Skype
مجازي سازي
کانفیگ ،كنترل روند عملكرد و مانيتورينگ تجهیزات اکتیو شبکه (Cisco ,Mikrotik)
مدیریت و راه اندازی ارتباطات داخلی و بین دفاتر
سرویس سیتریکس

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران