سپیده فتح‌اله‌خواه،
                              مدرس و مشاور تحصیلی مجموعه‌های پالیندروم، قلمچی، گاج
سپیده فتح‌اله‌خواه
مدرس و مشاور تحصیلی مجموعه‌های پالیندروم، قلمچی، گاج
کلاس‌های برگزار شده: ۴

مدرس و مشاور تحصیلی مجموعه‌های پالیندروم، قلمچی، گاج
سابقه تدریس در مدارس نرگس و موفق
دانشجوی سال آخر آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان
مدرس تیزهوشان در آموزشگاه های برتر تهران

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰ و سه شنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰ و پنجشنبه‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰ و پنجشنبه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۲ مهر ۱۴۰۰)
۲,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۱۵ مهر ۱۴۰۰)
۴۶۰ تومان
مشاهده
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران