درباره‌ی استاد

مهندس علی‌رضا پوررضا دارای 5 سال سابقه تدریس در موسسات آموزشی نصیر و بینش در دروس دینامیک ماشین و کنترل اتوماتیک ویژه آمادگی آزمون ارشد.

موضوعات تدریس