علیرضا پوررضا،
                              فارغ التحصیل
                کارشناسی ارشد
                مهندسی مکانیک
                امیرکبیر
علیرضا پوررضا
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - امیرکبیر
کلاس‌های برگزار شده: ۱۸ تعداد دانشجویان: ۱۵۰

مهندس علی‌رضا پوررضا دارای 5 سال سابقه تدریس در موسسات آموزشی نصیر و بینش در دروس دینامیک ماشین و کنترل اتوماتیک ویژه آمادگی آزمون ارشد.

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های علیرضا پوررضا

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۴ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۵ تیر از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۴۵ و ساعت ۱۵ تا ۱۷:۴۵
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: ۲۰ و ۲۱ تیر از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵ و ۱۵ الی ۱۷:۴۵
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: ۲ و ۳ مرداد از ساعت ۱۹ الی ۲۱:۳۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: ۱ مرداد از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵ و ۱۵ الی ۱۷:۴۵
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: ۲۵ تیر ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵ و ۱۵ الی ۱۷:۴۵
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: ۲۰ و ۲۱ تیر از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵ و ۱۵ الی ۱۷:۴۵
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: ۲ و ۳ مرداد از ساعت ۱۹ الی ۲۱:۳۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: ۱ مرداد از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵ و ۱۵ الی ۱۷:۴۵
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران