درباره‌ی استاد

مدرس نرم افزار های معماری بصورت تخصصی نرم افزار های رویت و اتوکد
کارشناس ارشد معماری و طراح

موضوعات تدریس