آیدین کاظمی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی صنایع
                  دانشگاه صنعتی شریف
آیدین کاظمی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی شریف
کلاس‌های برگزار شده: ۷ تعداد دانشجویان: ۵۶۴

سلام

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های آیدین کاظمی

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: یک‌شنبه و دوشنبه ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹ - ساعت ۱۹ تا ۲۲
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و دوشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۲۳ آذر ۱۳۹۹)
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ و پنجشنبه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۲۶ شهریور ۱۳۹۹)
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۶ مرداد ۱۳۹۹)
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران