درباره‌ی استاد

سعید بهشتی در حال حاضر دانشجوی دکترای مهندسی صنایع در دانشگاه تهران و همچنین فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف هستند. ایشان مشغول انجام کار پژوهشی بر روی رساله دکترا در زمینه «زنجیره‏ تامین تحلیلی در حوزه Coordination ،Cooperation ،Coalition و نظریه بازی ‏ها» هستند. ایشان سابقه تدریس دوره ‏های آموزشی مختلف در حوزه مهندسی صنایع در دانشگاه ها و آموزشگاه های مختلف را دارند. ایشان علاوه بر نرم‏ افزارهای بهینه‏ سازی تحقیق در عملیات مانند GAMS و همچنین اکسل در زمینه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع در درس تحقیق در عملیات و در زمینه کنکور کارشناسی و در درس فیزیک سابقه تدریس دارند.

موضوعات تدریس