درباره‌ی استاد

مدرس تحقیق در عملیات ۱ و ۲
کانال تلگرام:
http://www.t.me/or12_ir

موضوعات تدریس