امیر ایمن پور،
                              فارغ التحصیل کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه شریف
امیر ایمن پور
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه شریف
کلاس‌های برگزار شده: ۲۳ تعداد دانشجویان: ۲۸۸۱

مدرس تحقیق در عملیات ۱ و ۲
کانال تلگرام:
http://www.t.me/or12_ir

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های امیر ایمن پور

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۶۳ ساعت
زمان برگزاری: پس از ثبت نام، ویدیوها به داشبورد اضافه خواهد شد.
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۳۰ (شروع از ۰۹ مرداد ۱۳۹۹)
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۱۴ مرداد ۱۳۹۹)
۴۴۸,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۰۱ دی ۱۳۹۹)
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۷ آذر ۱۳۹۹)
۱,۵۱۸,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۲۷ مهر ۱۳۹۹)
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۰۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۱۵ مرداد ۱۳۹۹)
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۸:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۱۰ تیر ۱۳۹۹)
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۸:۳۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۰ آذر ۱۳۹۷)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران