کلاس آنلاین جمع بندی آزمون آزمایشی درس تحقیق در عملیات (ویژه آزمون موسسه پژوهش)

زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۰ آذر ۱۳۹۷) هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲۰ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد.

توضیحات

جلسه اول: ۲۰ آذر ۹۷
جلسه دوم: ۱۱ دی ۹۷
جلسه سوم: ۱۶ بهمن ۹۷
جلسه چهارم: ۷ اسفند ۹۷
جلسه پنجم: ۲۱ اسفند ۹۷