درباره‌ی استاد

استاد دروس کنکور ارشد و دکتری رشته معماری کامپیوتر

موضوعات تدریس