جلسه شناخت و تحلیل و بررسی درس تاریخ معماری ایران در آزمون کارشناسی ‌ارشد و دکترای معماری

زمان برگزاری: سه شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۳ ساعت

توضیحات

جلسه شناخت و تحلیل و بررسی درس تاریخ معماری ایران در آزمون کارشناسی‌ارشد و دکترای معماری

سر فصل های این دوره به شرح زیر است:
۱ - آشنایی با ساختار و ویژگی‌های درس تاریخ معماری ایران
۲ - تحلیل رژیم سوالات تاریخ معماری ایران در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای سال‌های اخیر
۳ - معرفی منابع و روش مطالعه کتب و جزوات
۴ - آشنایی با کلاس آنلاین و روند آموزشی دوره
۵ - شروع آموزش مبحث «مفاهیم بنیادین خانه‌ی سنتی در معماری ایران»