محمدرضا دهقانی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  معماری
                  آزاد اسلامی واحد شیراز
محمدرضا دهقانی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری - آزاد اسلامی واحد شیراز
کلاس‌های برگزار شده: ۱۰ تعداد دانشجویان: ۹۷۸

تدریس در بخش معماری مؤسسه آموزش عالی حافظ شیراز از مهر ماه 1384 تا شهریور ماه 1390.
 تدریس در بخش معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از بهمن ماه 1382 تا تیر ماه 1388.
 تدریس در بخش معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان از مهر ماه 1384 تا تیر ماه 1389.
 تدریس در بخش معماری و عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان از بهمن ماه 1380 تا تیر ماه 1387.
 تدریس در بخش معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان از مهر ماه 1384 تا تیر ماه 1386.
 تدریس در بخش باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در نیمسال دوّم تحصیلی 85-1384.
 تدریس در انستیتو عمران و معماری آموزشکده عالی فنی باهنر شیراز از بهمن ماه 1381 تا بهمن ماه 1382.
 تدریس در دپارتمان طراحی معماری مؤسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس از آذر ماه 1390 تاکنون.
 تدریس دروس «معماری جهان»، «معماری ایران» ، «معماری معاصر» و «درک عمومی معماری» در کلاس‌های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد معماری مؤسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس از تیر ماه 1387 تا کنون.
 تدریس دروس «درک عمومی معماری»، «معماری جهان»، «معماری ایران» و «معماری معاصر» در کلاس‌های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد معماری آکادمی تخصصی معماری تهران و اصفهان از مهر ماه 1393 تا کنون.

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های محمدرضا دهقانی

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰ (شروع از ۰۷ آبان ۱۳۹۹)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۰۷ آبان ۱۳۹۹)
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۳۰ (شروع از ۲۴ مهر ۱۳۹۹)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹‌ ساعت ۰۷:۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران