مهدی سیفی پور،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  مهندسی کامپیوتر
                  دانشگاه تهران
مهدی سیفی پور
دانشجو دکتری مهندسی کامپیوتر - دانشگاه تهران
کلاس‌های برگزار شده: ۱

محقق دکتری دانشکده فنی دانشگاه تهران (نفر اول پذیرفته شده)
متخصص سیستم های دیجیتال و تراشه های برنامه پذیر
دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک دیجیتال دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مدرس دانشکده فنی دانشگاه تهران: دیجیتال و مدار
مدرس دانشکده فارابی دانشگاه تهران: طراحی سیستم های دیجیتال،CAD, معماری کامپیوتر و مدارهای الکتریکی
مدرس دوره طراحی سیستم های دیجیتال با FPGA در جهاد دانشگاهی امیرکبیر: سال 90 تا 92
مدرس مدعو دانشگاه بوعلی سینا: 6 سال
داور مجله Transactions on Embedded Computing Systems
12 سال سابقه تدریس در دانشگاه
راهنمایی بیش از 20 پایان نامه
همکار پروژه های هوانوردی کشور: تخصص سیستم های الکترونیکی
تالیف کتاب طراحی سیستم های دیجیتال (CAD)
طراح سوالات دیجیتال و معماری کامپیوتر (نصیر)
مدرس سیستم های دیجیتال (نصیر)
تهیه طرح درس های ازمایشگاه های منطقی- معماری- FPGA دانشکده فارابی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی همدان
مولف کتاب رله های قابل برنامه ریزی
تالیف کتاب تست معادلات دیفرانسیل نصیر : سال 90

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: ۲۱، ۲۲ و ۲۳ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶الی ۲۱
۱۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران