احمدرضا مدرسی،
                              دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
احمدرضا مدرسی
دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
کلاس‌های برگزار شده: ۲۰

• دکتری مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک بازاریابی از دانشگاه تهران

• ۱۸ سال سابقه تدریس و مشاوره در حوزه کنکور ارشد و دکتری مجموعه مدیریت

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های احمدرضا مدرسی

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: در حال برگزاری - شنبه ها ساعت ۱۷ تا ۲۱
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: در حال برگزاری - یکشنبه ها ساعت ۱۷ تا ۲۱
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: در حال برگزاری - دوشنبه ها ساعت ۱۷ تا ۲۱
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: در حال برگزاری - سه شنبه ها ساعت ۱۷ تا ۲۱
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: در حال برگزاری - دوشنبه ها ساعت ۱۷ تا ۲۱
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: در حال برگزاری - شنبه ها ساعت ۱۷ تا ۲۱
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: در حال برگزاری - یکشنبه ها ساعت ۱۷ تا ۲۱
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم مهر ۱۴۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها (شروع از هفته اول اسفند)
۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها (شروع از هفته اول اسفند)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: شروع از هفته اول اسفند
۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها (شروع از هفته اول اسفند)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها (شروع از هفته اول بهمن)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها (شروع از هفته اول بهمن)
۷۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها (شروع از هفته اول بهمن)
۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها (شروع از هفته اول بهمن)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: زمان موردنظر خود را انتخاب کنید
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان با تخفیف محدود
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران