درباره‌ی استاد

■ رتبه ۷ کارشناسی ارشد کامپیوتر
■ بنیان‌گذار شبکه اجتماعی جملکس
■ مسلط به زبان پایتون و فریم‌ورک جنگو
■ ۳ سال سابقه کاری به عنوان Front End Web-developer
■ ۲ سال سابقه کاری به عنوان Backend Developer
■ سابقه تدریس زبان‌های HTML, CSS, Python, JAVA

موضوعات تدریس