درباره‌ی استاد

دکتر ترقی
دکتری آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تهران
مبتکر روش T-Coding، روش سریع آموزش لغت در جهان
معرفی روش T-Codingدر کنفرانس دانشگاه تگزاس و تدریس لغت به دانشجویان آمریکایی
معرفی روش T-Codingدر کنفرانس دانشگاه هاروارد
معرفی روش T-Codingدر کنفرانس دانشگاه بارسلون در سطح اروپا
معرفی روش T-Codingدر کنفرانس برزیل در آمریکای جنوبی
نویسنده سری کتاب های T-Coding در ایران . 504 واژه، تافل، 1100 واژه، های اسکول، کالج باند، جی آر ای، لغات ضروری ارشد، لغات ضروری دکتری
دارنده اولین موسسه آموزش لغت در ایران

موضوعات تدریس