توحید عاشقی مهمانداری،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  مهندسی عمران
                  صنعتي اميركبير
توحید عاشقی مهمانداری
دانشجو دکتری مهندسی عمران - صنعتي اميركبير
کلاس‌های برگزار شده: ۷ تعداد دانشجویان: ۴۴

آخرین کلاس‌های توحید عاشقی مهمانداری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه و جمعه 23 و 24 مرداد 1399
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۹۰ ساعت
زمان برگزاری: روزهای زوج ساعت ۱۶ الی ۲۰ و روزهای فرد ساعت ۲۱ الی ۲۳
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۹۰ ساعت
زمان برگزاری: روزهای زوج ساعت ۱۶ الی ۲۰ و روزهای فرد ساعت ۲۱ الی ۲۳
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۲ اسفند ۱۳۹۸)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران