ویدیو درس ماشین الکتریکی - ویژه کنکور ۹۹

زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است هزینه کلاس: ۳۰۰ هزار تومان

مدت: ۶۰ ساعت بعد از ثبت نام، ویدیو در همین صفحه قرار می‌گیرد و میتوانید مشاهده کنید.
لینک بازپخش ویدیوها، تا کنکور ۹۹ به تعداد دفعات نامحدود، فعال و قابل استفاده می‌باشد.
آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team  

توضیحات

ویدیو درس ماشین الکتریکی - ویژه کنکور ۹۹