درباره‌ی استاد

مدرس و مولف باسابقه دروس ماشین های الکتریکی 1 و 2 و بررسی سیستم های انرژی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
دكتري مهندسي برق- قدرت از دانشگاه صنعتي امیر کبیر

موضوعات تدریس