ویدیوی کنترل تولید و موجودی ها + نکته و تست

زمان برگزاری: بعد از ثبت نام، ویدیو جلسات در داشبورد شما قرار می گیرد. هزینه کلاس: ۳۹۸ هزار تومان

مدت: ۴۲ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد.

توضیحات

ویدیوی کنترل تولید و موجودی ها (۳۰ ساعت) + نکته و تست (۱۲ ساعت)