اشکان مقدس،
                                                دانشجو
                  کارشناسی
                  مهندسی نرم افزار
                  دانشگاه آزاد شیراز
اشکان مقدس
دانشجو کارشناسی مهندسی نرم افزار - دانشگاه آزاد شیراز
کلاس‌های برگزار شده: ۵ تعداد دانشجویان: ۸۹۴
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷‌ ساعت ۲۰:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

نظرات کاربران