درباره‌ی استاد

تخصص در حوزه تست نفوذ , هکر کلاه سفید , مدیر ارشد تیم امنیتی اولترا

موضوعات تدریس