جلسه آشنايى با تاريخ معمارى جهان و معاصر در آزمون كارشناسى ارشد

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۳ ساعت

توضیحات

آشنايى با سطح سوالات ،بودجه بندى و منابع سوالات كارشناسى ارشد و دكترى براى دروس تاريخ معمارى جهان و معاصر
تحليل پيرامون تغيير سوالات ارشد در سه سال گذشته
معرفى متدهاى و روش هاى جديد مطالعه تاريخ هنر و معمارى
آشنايى با روش تدريس كلاس هاى آنلاين
جلسه اول : معرفي سير خطى و همپوشانى زمانى و جغرافيايى تاريخ معمارى غرب از آغاز تا دوران حاضر