امین افتخاری،
                              استاد آکادمی تخصصی معماری
امین افتخاری
استاد آکادمی تخصصی معماری
کلاس‌های برگزار شده: ۲۴ تعداد دانشجویان: ۱۳۵۴

مدرس تاریخ معماری در موسسه آکادمی تخصصی معماری

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های امین افتخاری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۳۰ (شروع از ۱۲ آبان ۱۳۹۹)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۳۰ (شروع از ۱۴ آبان ۱۳۹۹)
۸۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۳۰ (شروع از ۰۲ آبان ۱۳۹۹)
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۰۲ آبان ۱۳۹۹)
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۴ مهر ۱۳۹۹)
۸۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۸ مهر ۱۳۹۹)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۰۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۸:۰۰
رایگان
مشاهده
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران