آرش کریمی،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  ریاضی
                  دانشگاه تهران
آرش کریمی
دانشجو دکتری ریاضی - دانشگاه تهران
کلاس‌های برگزار شده: ۲

دانشجو دکتری ریاضی دانشگاه تهران
برنز جهانی مسابقه ریاضی واترلو
مدرس مدارس علامه طباطبایی، سلام، فرزانگان، نخبگان علامه، و...

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران