آرش شمس،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی برق
                  دانشگاه شهید بهشتی
آرش شمس
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر
سابقه مشاوره تحصیلی در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، سایت گام برتر در مهندسی برق
تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران