آزمون آزمایشی کنکور ارشد مهندسی برق - ویژه کنکور ۱۴۰۰

زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۸:۳۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۴ ساعت

توضیحات

آزمون آزمایشی کنکور ارشد مهندسی برق - ویژه کنکور ۱۴۰۰

** پنجشنبه ۱۷ تیر، ساعت ۸:۳۰ صبح
** همراه با تحلیل کارنامه