پکیج ۱۰ مرحله آزمون + ۱۱ دوره‌ی درس + ۱۱ دوره‌ی نکته‌و‌تست از دروس تخصصی کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود. هزینه کلاس: ۱۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان    ۸ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان    ۴۰٪ تخفیف پکیج

مدت: ۹۴۸ ساعت
ویدیوها پس از ثبت نام در داشبورد شما قرار خواهد گرفت.
ویدیوی این دوره قابل دانلود است و روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز/مک/اندروید به مدت دو سال قابل پخش است.

توضیحات

این پکیج شامل ۱۰ مرحله آزمون (۵ مرحله آنلاین و ۵ مرحله آفلاین) و ویدیو  زیر است: 

۱۱ دوره‌ی درس شامل: 

۱. ویدیو درس ساختمان داده (۶۴ ساعت) - استاد رامین رضوی 

۲. ویدیو درس طراحی الگوریتم (۴۰ ساعت) - استاد رامین رضوی 

۳. ویدیو درس مدار منطقی (۴۵ ساعت) - استاد رامین رضوی 

۴. ویدیو درس معماری کامپیوتر (۶۰ ساعت) - استاد رامین رضوی

 ۵. ویدیو درس شبکه های کامپیوتری (۶۰ ساعت) - استاد رامین رضوی 

۶. ویدیو درس نظریه زبان (۵۰ ساعت) - استاد امیرحسین کاشفی

 ۷. ویدیو درس پایگاه داده (۶۰ ساعت) - استاد هادی خانی

 ۸. ویدیو درس هوش مصنوعی (۶۰ ساعت) - استاد رامین رضوی

 ۹. ویدیو درس سیستم عامل (۶۰ ساعت) - استاد رامین رضوی

 ۱۰. ویدیو درس سیگنال و سیستم (۸۰ ساعت) - استاد رضا کهن 

۱۱. ویدیو درس الکترونیک دیجیتال (۴۰ ساعت) - استاد رامین رضوی 

۱۱ دوره‌ی نکته و تست شامل:

 ۱ - ۲. ویدیو نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم (۶۶ ساعت) - استاد رامین رضوی 

۳. ویدیو نکته و تست مدار منطقی (۳۷ ساعت) - استاد رامین رضوی

 ۴. ویدیو نکته و تست معماری کامپیوتر (۴۵ساعت) - استاد رامین رضوی

 ۵. ویدیو نکته و تست شبکه های کامپیوتری (۳۶ ساعت) - استاد رامین رضوی

 ۶. ویدیو نکته و تست نظریه زبان (۲۰ ساعت) - استاد امیرحسین کاشفی 

۷. ویدیو نکته و تست پایگاه داده (۳۰ ساعت) - استاد هادی خانی

 ۸. ویدیو نکته و تست هوش مصنوعی (۳۰ ساعت) - استاد رامین رضوی 

۹. ویدیو نکته و تست سیستم عامل (۳۰ ساعت) - استاد رامین رضوی 

۱۰. ویدیو نکته و تست سیگنال و سیستم (۲۰ ساعت) - استاد رضا کهن

 ۱۱. ویدیو نکته و تست الکترونیک دیجیتال (۲۵ ساعت) - استاد رامین رضوی