اساتید دپارتمان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،
                              اساتید رضوی، شکری، کاشفی، شکرزاد، جهانشاهی و ...
اساتید دپارتمان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
اساتید رضوی، شکری، کاشفی، شکرزاد، جهانشاهی و ...
کلاس‌های برگزار شده: ۱۹ تعداد دانشجویان: ۸۹۰

اساتید دپارتمان کامپیوتر و آی تی

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های اساتید دپارتمان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲۹۱ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۹۵ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱,۹۲۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰۰ ساعت
زمان برگزاری: در صفحه اختصاصی هر درس مشاهده کنيد.
۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵۰ ساعت
زمان برگزاری: در صفحه اختصاصی هر درس مشاهده کنید.
۶۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰۰ ساعت
زمان برگزاری: در صفحه اختصاصی هر درس مشاهده کنيد.
۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۲۰ هزار تومان تخفیف
مشاهده و ثبت‌نام

نظرات کاربران