اساتید دپارتمان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،
                              اساتید رضوی، شکری، کاشفی، شکرزاد، کهن، داودنیا، جهانشاهی و ...
اساتید دپارتمان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
اساتید رضوی، شکری، کاشفی، شکرزاد، کهن، داودنیا، جهانشاهی و ...
کلاس‌های برگزار شده: ۲۹

اساتید دپارتمان کامپیوتر و آی تی

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های اساتید دپارتمان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۵۹۴ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۴,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج تا ۳۱ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰۸ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۲,۳۵۵,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۱۱ ساعت
زمان برگزاری: ویدیو دروس در توضیحات مشاهده شود
۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶۲ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱,۹۲۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰۰ ساعت
زمان برگزاری: در صفحه اختصاصی هر درس مشاهده کنيد.
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱۵۰ ساعت
زمان برگزاری: در صفحه اختصاصی هر درس مشاهده کنید.
۶۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰۰ ساعت
زمان برگزاری: در صفحه اختصاصی هر درس مشاهده کنيد.
۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۲۰ هزار تومان تخفیف
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران