پکیج ۱۰ مرحله آزمون + ۱۱ دوره‌ی درس + ۱۱ دوره‌ی نکته‌و‌تست از دروس تخصصی کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود. هزینه کلاس: ۱۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان    ۷ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان    جشنواره پاییز تا ۹ مهر

مدت: ۹۴۸ ساعت
ویدیوها پس از ثبت نام در داشبورد شما قرار خواهد گرفت.
ویدیوی این دوره قابل دانلود است و روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به مدت دو سال قابل پخش است.

توضیحات

این پکیج شامل ۱۰ مرحله آزمون (۵ مرحله آنلاین و ۵ مرحله آفلاین) و ویدیو و کلاس‌های آنلاین زیر است:

۱۱ دوره‌ی درس شامل:
۱. ویدیو درس ساختمان داده (۶۴ ساعت) - استاد رامین رضوی
۲. ویدیو درس طراحی الگوریتم (۴۰ ساعت) - استاد رامین رضوی
۳. ویدیو درس مدار منطقی (۴۵ ساعت) - استاد رامین رضوی
۴. ویدیو درس معماری کامپیوتر (۶۰ ساعت) - استاد رامین رضوی
۵. ویدیو درس شبکه های کامپیوتری (۶۰ ساعت) - استاد رامین رضوی
۶. ویدیو درس نظریه زبان (۵۰ ساعت) - استاد امیرحسین کاشفی
۷. کلاس آنلاین درس پایگاه داده (۶۰ ساعت) - استاد هادی خانی
۸. کلاس آنلاین درس هوش مصنوعی (۶۰ ساعت) - استاد رامین رضوی
۹. کلاس آنلاین درس سیستم عامل (۶۰ ساعت) - استاد رامین رضوی
۱۰. ویدیو درس سیگنال و سیستم (۸۰ ساعت) - استاد رضا کهن
۱۱. کلاس آنلاین درس الکترونیک دیجیتال (۴۰ ساعت) - استاد رامین رضوی

۱۱ دوره‌ی نکته و تست شامل:
۱ - ۲. ویدیو نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم (۶۶ ساعت) - استاد رامین رضوی
۳. ویدیو نکته و تست مدار منطقی (۳۷ ساعت) - استاد رامین رضوی
۴. ویدیو نکته و تست معماری کامپیوتر (۴۵ساعت) - استاد رامین رضوی
۵. ویدیو نکته و تست شبکه های کامپیوتری (۳۶ ساعت) - استاد رامین رضوی
۶. ویدیو نکته و تست نظریه زبان (۲۰ ساعت) - استاد امیرحسین کاشفی
۷. کلاس آنلاین نکته و تست پایگاه داده (۳۰ ساعت) - استاد هادی خانی
۸. کلاس آنلاین نکته و تست هوش مصنوعی (۳۰ ساعت) - استاد رامین رضوی
۹. کلاس آنلاین نکته و تست سیستم عامل (۳۰ ساعت) - استاد رامین رضوی
۱۰. ویدیو نکته و تست سیگنال و سیستم (۲۰ ساعت) - استاد رضا کهن
۱۱. کلاس آنلاین نکته و تست الکترونیک دیجیتال (۲۵ ساعت) - استاد رامین رضوی