کارگاه آنلاین حل تست‌های هوش مصنوعی، مدار منطقی و نظریه زبان کنکور ۹۸

زمان برگزاری: دوشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۰:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و قابل دانلود است. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

دوشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۰:۰۰ کارگاه حل تست هوش مصنوعی | استاد شکری
سه شنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۰:۰۰ کارگاه حل تست نظریه زبان | استاد کاشفی
چهارشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۰:۰۰ کارگاه حل تست مدار منطقی | استاد رضوی