پکیج ویدیوی ۱۱ نکته‌و‌تست از دروس تخصصی کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است هزینه کلاس: ۲ میلیون و ۳۵۵ هزار تومان    ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان    تخفیف پکیج

مدت: ۳۰۸ ساعت بعد از ثبت نام، ویدیو در همین صفحه قرار می‌گیرد و میتوانید مشاهده کنید. فیلم این کلاس قفل‌گذاری شده و روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است.  

توضیحات

این پکیج شامل ۱۱ ویدیو نکته‌و‌تست از دروس تخصصی کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است:

۱ - ۲. ویدیو نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم (۶۶ ساعت) - استاد رامین رضوی
۳. ویدیو نکته و تست مدار منطقی (۳۷ ساعت) - استاد رامین رضوی
۴. ویدیو نکته و تست معماری کامپیوتر (۴۵ساعت) - استاد رامین رضوی
۵. ویدیو نکته و تست شبکه های کامپیوتری (۳۶ ساعت) - - استاد رامین رضوی
۶. ویدیو نکته و تست نظریه زبان (۲۰ ساعت) - استاد امیرحسین کاشفی
۷. ویدیو نکته و تست پایگاه داده (۲۴ ساعت) - استاد امین شکری
۸. ویدیو نکته و تست هوش مصنوعی (۲۴ ساعت) - استاد امین شکری
۹. ویدیو نکته و تست سیستم عامل (۲۴ ساعت) - استاد امین شکری
۱۰. ویدیو نکته و تست سیگنال و سیستم (۲۰ ساعت) - استاد رضا کهن
۱۱. ویدیو نکته و تست الکترونیک دیجیتال (۱۲ ساعت) - استاد بهزاد داودنیا