پکیج ۱۲ نکته‌و‌تست کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود. هزینه کلاس: ۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان    ۵ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان    ۳۵٪ تخفیف پکیج

مدت: ۳۹۰ ساعت
ویدیوی این دوره تنها روی یک سیستم و تحت سیستم‌عامل ویندوز یا مک یا اندروید به مدت دو سال قابل پخش است.

توضیحات

این پکیج شامل دوره‌های نکته‌و‌تست به شرح زیر می‌باشد.

۱۲ دوره‌ی نکته و تست شامل:

۱ - ۲. ویدیو نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم (۶۶ ساعت) - استاد رامین رضوی 

۳. ویدیو نکته و تست مدار منطقی (۳۷ ساعت) - استاد رامین رضوی

۴. ویدیو نکته و تست معماری کامپیوتر (۴۵ساعت) - استاد رامین رضوی

۵. ویدیو نکته و تست شبکه‌های کامپیوتری (۳۶ ساعت) - استاد رامین رضوی

۶. ویدیو نکته و تست نظریه زبان (۳۵ ساعت) - استاد امیرحسین کاشفی 

۷. ویدیو نکته و تست پایگاه داده (۳۰ ساعت) - استاد هادی خانی

۸. ویدیو نکته و تست هوش مصنوعی (۳۰ ساعت) - استاد رامین رضوی 

۹. ویدیو نکته و تست سیستم عامل (۳۰ ساعت) - استاد رامین رضوی 

۱۰. کلاس آنلاین نکته و تست سیگنال و سیستم (۲۰ ساعت) - استاد هادی خانی

۱۱. ویدیو نکته و تست الکترونیک دیجیتال (۱۷ ساعت) - استاد رامین رضوی

۱۲. ویدیو نکته و تست ریاضیات گسسته (۳۷ ساعت) - استاد رامین رضوی