وبینار حل سوالات کنکور ۹۹ مهندسی کامپیوتر

زمان برگزاری: در بخش توضیحات مشاهده بفرمایید هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۱۰ ساعت

توضیحات

تاریخ برگزاری:
درس هوش مصنوعی با استاد شکری: یکشنبه ۱۵ فروردین ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰
درس مدار منطقی با استاد رضوی: دوشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۲۰ تا ۲۲
درس نظریه زبان با استاد کاشفی: سه شنبه ۱۷ فروردین ساعت ۲۰ تا ۲۲
درس الکترونیک دیجیتال (حل سوالات کنکور ۹۸) با استاد داودنیا: چهارشنبه ۱۸ فروردین ساعت ۲۰ تا ۲۱
درس سیگنال و سیستم (حل سوالات کنکور ۹۸) با استاد کهن: پنجشنبه ۱۹ فروردین ساعت ۱۷ تا ۱۹