پکیج ویدیوی ۶ درس ساختمان داده، طراحی الگوریتم، معماری کامپیوتر، مدار منطقی، شبکه‌های کامپیوتری و گسسته

زمان برگزاری: ویدیوها پس از ثبت نام در داشبورد شما قرار خواهد گرفت. هزینه کلاس: ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان    ۲ میلیون و ۱۶ هزار تومان    ۲۰٪ تخفیف پکیج

مدت: ۳۲۹ ساعت
ویدیوی این دوره قابل دانلود است و روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است.

توضیحات

بعد از ثبت‌نام ویدیو ۶ درس به داشبورد شما اضافه خواهد شد.