پکیج ویدیوی ۶ درس ساختمان داده، طراحی الگوریتم، معماری کامپیوتر، مدار منطقی، شبکه‌های کامپیوتری و گسسته

زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است هزینه کلاس: ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان    ۲ میلیون و ۱۵ هزار تومان    ۲۰٪ تخفیف پکیج

مدت: ۳۲۹ ساعت بعد از ثبت نام، ویدیو در همین صفحه قرار می‌گیرد و میتوانید مشاهده کنید. فیلم این کلاس قفل‌گذاری شده و روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است.  

توضیحات

بعد از ثبت‌نام ویدیو ۶ درس به داشبورد شما اضافه خواهد شد.