پکیج کلاس های آنلاین دروس ششم

زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰ و دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰ و پنجشنبه‌ها ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰ و پنجشنبه‌ها ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ (شروع از ۰۴ بهمن ۱۴۰۰) هزینه کلاس: ۳ میلیون و ۱۱۳ هزار تومان    ۱ میلیون و ۵۵۶ هزار تومان    ۵۰٪ تخفیف پکیج

مدت: ۱۰۰ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد.

توضیحات

برای موفقیت در آزمون تیز هوشان و دروس مدرسه بسیاری از دانش آموزان نیاز به فضایی برای فعالیت بیشتر، یادگیری، مرور و تکرار دارند. در پکیج پیش رو سعی شده دروس پایه و مورد نیاز دانش آموزان جای داده شود و سعی کنیم با فضایی کاملا تعاملی و یادگیری فعال، دروس ریاضی، علوم، هوش و استعداد تحلیلی را به دانش آموزان آموزش بدهیم. پکیج حاضر علاوه بر دروس مذکور یک دوره مشاوره را نیز شامل میشود که باعث میشود در این مسیر یک همراه داشته باشید تا مسیر موفقیت شما جذاب تر و شیرین تر طی شود و همچنین با برنامه ای ویژه کلاس های مشاوره فضای رقابتی برای دانش آموزان به وجود می آورد ، به همراه این دوره ها در دروس ریاضی و هوش و استعداد تحلیلی آزمون ماهانه ای برگزار میگردد که هر دانش آموز مورد سنجش قرار میگیرد و نقاط ضعف و قوت خود را متوجه و در جهت بهبود و تقویت آن بر می آید هر آزمون توسط مشاور و دبیر مربوطه تحلیل میگردد که این فعالیت به خودی خود نیز موجب رقابت و تلاش و انگیزه بیشتر دانش آموزان میشود.همچنین گروهی در تلگرام برای تعامل و رفع اشکال، اطلاع رسانی ساخته و در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد علاوه بر آن تمامی کلاس ها ضبط و بنا بر ضوابط مورد نظر دبیر مربوطه در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد
این دوره شامل دروس زیر می باشد
هوش و استعداد تحلیلی (مدرسین: شیوا گرامی - سپیده فتح اله خواه)
پنجشنبه‌ها ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۲۹ مهر ۱۴۰۰)
ریاضیات (مدرس: علی نوروزی زیوه)
دوشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰ (شروع از ۲۶ مهر ۱۴۰۰)
علوم (مدرس: سپیده فتح اله خواه)
پنجشنبه‌ها ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ (شروع از ۲۹ مهر ۱۴۰۰)
مشاوره (مدرس: زهرا سروریان)
دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۲۶ مهر ۱۴۰۰)