آرش بدری کتابفروش،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  اقتصاد
                  تبریز
آرش بدری کتابفروش
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد - تبریز
کلاس‌های برگزار شده: ۱
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۷ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۰۸:۰۰
رایگان
مشاهده
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران