ویدیوی کلاس آنلاین زبان عمومی گرامر آزمون کارشناسی ارشد (کليه‌ی رشته ها غير از مديريت کسب و کار)

زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۳۰ (شروع از ۲۵ شهریور ۱۳۹۷) هزینه کلاس: ۱۴۰ هزار تومان

مدت: ۱۴ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

دوره‌ی عمومی (مخصوص داوطلبين آزمون ارشد، ۲+۱۲ ساعت)

اين کلاس برای پاسخگویی به سوالات گرامر تمامی رشته‌ها کفايت می‌کند. (نکته: از آنجا که سر فصل‌ها و سبک سوالات آزمون رشته‌ی مديريت کسب و کار (MBA) در قالب کلوزتست نيست و با سوالات گرامر دکتری همخوانی دارد، توصيه می‌شود داوطلبين اين رشته دوره‌ی تکميلی گرامر را هم شرکت کنند.)

جلسه‌ی اول يکشنبه ۲۵ شهريور ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ (سرفصل: مدل فعل شماری (بخش اول) + اسم)
جلسه‌ی دوم يکشنبه ۱ مهر ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ (سرفصل: مدل فعل شماري (بخش دوم) + صفت)
جلسه‌ی سوم يکشنبه ۸ مهر ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ (سرفصل: مدل فعل شماري (بخش سوم) + قيد)
جلسه‌‌‌ی‌ چهارم يکشنبه ۱۵ مهر ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ (گام های پاسخگویی به سوالات گرامر+ حرف اضافه + ضمير)
جلسه‌ی پنجم يکشنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۷ تا ۱۹ (نکات پرتکرار +جمع بندی و تمرين)
جلسه‌ی رفع اشکال یکشنبه ۲۹ مهر ساعت ۱۷ تا ۱۹

در ضمن در هر جلسه تمارينی ارائه می‌شود که تا جلسه‌ی بعد بايستی بررسی شوند.

سر فصل های این دوره به شرح زیر است:
۱ - مدل فعل شماری
۲ - جملات ساده
۳ - نهاد
۴ - فعل
۵ - جملات غير ساده
۶ - گام‌های اصلی پاسخگویی به سوالات گرامر
۷ - اسم
۸ - صفت
۹ - قيد
۱۰ - حرف اضافه
۱۱ - ضمير
۱۲ - و نکات پرتکرار