حمید فرید،
                              دکتری کارآفرینی از دانشگاه تهران
حمید فرید
دکتری کارآفرینی از دانشگاه تهران
کلاس‌های برگزار شده: ۶۳

تجربيات و تحصيلات مرتبط به اين معرفي:
Senior Proficiency in English از کانون زبان ايران با درجه ي عالي در سال 1382
کارشناسي زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه تهران (1387-1383)
کارشناسي ارشد مديريت کارآفريني دانشگاه تهران (1391-1388)
Ph.D. c مديريت کارآفريني، دانشگاه تهران (1397-1392)
نويسنده ي فلش کارت هاي زبان DLM انتشارات تبلور دانش، 1388
کتاب درک مطلب زبان مديريت، انتشارات تبلور دانش، 1388
کتاب گرامر کنکور ارشد، انتشارات تبلور دانش، 1388
8 آزمون شبيه سازي آزمون MBA، انتشارات نگاه دانش، 1392
8 آزمون شبيه سازي آزمون ارشد مديريت، انتشارات نگاه دانش، 1392
تدريس در مرکز آموزش هاي آزاد دانشگاه تهران (87-1383)
تدريس از سال 1385در موسسات مدرسان شريف، ماهان، پژوهش، و کافــــــه تدریس
مبدع گرامر يک روزه در سال 1392 (که کپي هاي ناشيانه و بعضا حرفه اي زيادي از آن صورت گرفته است)
و
اکنون در حال ارائه ي محتواي چندرسانه اي گرامر زبان براي آزمون ارشد و دکتري (GRAMMARZOOTOPIA)
و
برنامه ی چندرسانه ای زبان تخصصی رشته های مدیریت کسب و کار MBA و مدیریت

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های حمید فرید

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۶۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱,۷۰۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰ تومان تخفیف تا ۹ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۰۲ شهریور ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ساعت ۱۶ تا ۱۸ بصورت یک هفته در میان (شروع از ۲۶ مرداد ۱۴۰۱)
۶۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف تا ۹ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ساعت ۱۶ تا ۱۸:۳۰ بصورت یک هفته در میان (شروع از ۲ شهریور ۱۴۰۱)
۶۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف تا ۹ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۳۰ (شروع از ۱۴ دی ۱۴۰۱)
۵۰۰,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ تومان تخفیف تا ۹ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: در حال برگزاری - جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۰۷ مرداد ۱۴۰۱)
۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف تا ۹ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰ بصورت یک هفته در میان (شروع از ۲۸ مرداد ۱۴۰۱)
۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۳۰ بصورت یک هفته در میان (شروع از ۲ شهریور ۱۴۰۱)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: عمومی جمعه‌ها ۱۰ تا ۱۲ و تخصصی چهارشنبه‌ها ساعت ۱۶ تا ۱۸ (شروع از ۲۸ مرداد ۱۴۰۱)
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف تا ۹ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۰۰ و جمعه‌ها ۰۹:۳۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۰۴ بهمن ۱۴۰۱)
۴۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف تا ۹ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۷ بهمن ۱۴۰۱)
۴۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف تا ۹ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ تا ۱۲ و چهارشنبه‌ ۲ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ تا ۱۸
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: ۰۲ شهریور ۱۴۰۰ برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۰۷ مرداد ۱۴۰۱)
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران