مهندسی صنایع

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام، ویدیو جلسات در داشبورد شما قرار می گیرد.
۴۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ تومان جشنواره بهاری تا ۲۵ فروردین ماه
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۲۶ و ۲۷ اسفندماه از ساعت ۸ الی ۱۸
۱۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۲۴ و ۲۵ اسفندماه از ساعت ۸ الی ۱۸
۱۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: ۱۷، ۱۸، ۲۴ و ۲۵ اسفند ساعت ۱۹ تا ۲۲
۱۷۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان جشنواره بهاری تا ۲۵ فروردین
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۹ و یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲
۱۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۶ اسفند ۱۳۹۸)
۱۷۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان جشنواره بهاری تا ۲۵ فروردین
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۲ و ۱۶ اسفندماه - ساعت ۹ الی ۱۷
۱۷۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان جشنواره بهاری تا ۲۵ فروردین
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ (شروع از ۰۹ اسفند ۱۳۹۸)
۳۹۸,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ (شروع از ۰۸ اسفند ۱۳۹۸)
۳۹۸,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام، ویدیو جلسات در داشبورد شما قرار می گیرد.
۶۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴۴ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام، ویدیو جلسات در داشبورد شما قرار می گیرد.
۹۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲۰ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام، ویدیو جلسات در داشبورد شما قرار می گیرد.
۴۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ تومان جشنواره بهاری تا ۲۵ فروردین
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰۰ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام، ویدیو جلسات در داشبورد شما قرار می گیرد.
۸۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۳ اسفند ۱۳۹۸)
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام، ویدیو جلسات در داشبورد شما قرار می گیرد.
۲۷۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام، ویدیو جلسات در داشبورد شما قرار می گیرد.
۲۷۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام، ویدیو جلسات در داشبورد شما قرار می گیرد.
۲۷۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام