میثم شفیعی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  آسیب شناسی گفتار و زبان
                  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
میثم شفیعی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کلاس‌های برگزار شده: ۶

کارشناسی ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ، دانشگاه آزاد مروردشت

آثار
کتابها:
1- معرفی برنامه کمپرداون: "ویژه¬ی درمان بزرگسالان دارای لکنت". نشر تولید علم : چاپ اول.1392.
2- درمان کودکان دارای لکنت: "برنامه افزایش طول گفته". نشر تولید علم : چاپ اول.1392.
3- راهنمای لکنت برای معلمان. نشر تولید علم : چاپ اول.1392.
4- مقیاس¬های سنجش لکنت در بزرگسالان. نشر تولید علم : چاپ اول.1392.
5- برنامه قوانین روانی : ویژه درمان کودکان دارای لکنت. نشر تولید علم : چاپ اول.1393.
6- سخنرانی موفق: چگونه بر ترس خود از صحبت در جمع غلبه کنید ( برنامه¬ای برای افراد دارای لکنت و گروه¬های حمایتی. نشر تولید علم : چاپ اول.1393.
7- مقیاس¬های سنجش لکنت در کودکان و نوجوانان. نشر تولید علم : چاپ اول.1394.
8- راهنمای برنامه درمانی لیدکامب. نشر تولید علم : چاپ اول. 1394
9- راهنمای لکنت برای بزرگسالان: توصیه¬هایی برای افراد دارای لکنت. نشر تولید علم : چاپ اول،1394.
10- راهنمای لکنت برای کودکان: من فقط بعضی وقت¬ها لکنت دارم. نشر تولید علم : چاپ اول. 1394.
11- لکنت از منظر علم پزشکی . نشر تولید علم : چاپ اول، 1394.
12- توصیه هایی برای افراد دارای لکنت : راهنمای لکنت برای بزرگسالان. نشر تولید علم : چاپ اول ، 1394.
13- جستجوی هوشمند لکنت : ارزیابی ،تعیین خط پایه و سنجش. نشر تولید علم : چاپ اول ، 1395.
14- عامل پیش¬بینی در درمان لکنت. نشر تولید علم : چاپ اول. 1395.
15- راهنمای بالینی آیران: عامل پیش‌بینی. نشر تولید علم : چاپ اول، 1395.
16- مقدمه‌ای بر نظریه‌های لکنت. نشر تولید علم : چاپ اول، 1395.
17- راهنمای مدیریت موفق لکنت: ویژه درمانگران و بزرگسالان دارای لکنت. نشر تولید علم : چاپ اول، 1395.
18- راهنمای برنامه لیدکامب ( منوال 2016). نشر تولید علم : چاپ اول، 1396.
19- مجموعه محرک‌های تصویری برای برنامه افزایش طول گفته ویژه کودکان دارای لکنت. نشر تولید علم : چاپ اول،1396.
20- کاربرد فنون در درمان لکنت. نشر تولید علم : چاپ اول، 1396.
21- فرهنگ درمان‌های لکنت. نشر تولید علم : چاپ اول، 1396.

مقالات:
1- Nouri N, Nouri N, Abdali H, Shafie M, Karimi H. CASE REPORT: Stuttering: Genetic updates and a case report. Advanced Biomedical Research.2012; 1( 1):14.
2- شفیعی م، شفیعی ب و سایر همکاران. مقایسه ی کیفیت زندگی در میان افراد دارا و فاقد لکنت در ایران. مجله آسیب شناسی گفتار و زبان. 1393;2(1):68.
3- شفیعی ب، شفیعی م، پوراحمد م. و سایر همکاران. ساخت پرسش¬نامه¬ي مقدماتي تشخيص لكنت تمارضي.مجله اصول بهداشت رواني.1393;16(61).
4- شفیعی ب، حسینی ش، شفیعی م، پورابراهیم ع. ترجمه و بررسی روایی وپایایی پرسشنامه مقیاس فردی لکنت
. مجله پژوهش در علوم توانبخشی. 1393;10(2).
5- حسینی ش، شفیعی ب، شفیعی م. بررسی ویژگی¬های روانسنجی پرسشنامه تاثیر لکنت روی کودکان پیش دبستانی و والدین آنها. مجله مطالعات ناتوانی. تحت چاپ.
6- شفیعی ب، صالحی ا، کریمی ح، یادگاری ف، شیرازی ط، شفیعی م. روايي و پايايي نسخه فارسي آزمون ارزيابي جامع تجربه فرد از لكنت- بزرگ سالان. مجله پژوهش در علوم توانبخشی. 1391;8(1):49.


تدریس:
1- همکاری با گروه گفتاردرمانی دانشکده علوم و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیمسال دوم 93-92.

2- همکاری با گروه گفتاردرمانی دانشکده علوم و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیمسال اول 94-93.

3- همکاری با گروه گفتاردرمانی دانشکده علوم و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیمسال اول 95-94.

سخنرانی:
1- عنوان سخنرانی: بررسی روایی و پایایی آزمون ارزیابی جامع تجربه فرد از لکنت ”OASES-. دهمین کنگره گفتاردرمانی، اهواز.
2- عنوان سخنرانی: مرور مقدماتی فعالیت بالینی بر روی 300 فرد دارای لکنت به منظور دستیابی به پروتکلی جدید: پروتکل لکنت هشت بهشت. سیزدهمین کنگره گفتاردرمانی، تهران، 1394.
3-عنوان سخنرانی: طراحی و بررسی مقدماتی کارایی "نیمرخ رشد درمانگری(CDP)" در درمان لکنت. چهاردهمین کنگره سراسری گفتاردرمانی، تهران.
4-سخرانی در پانل انتخاب برنامه درمانی در کودکان - چهاردهمین کنگره سراسری گفتاردرمانی، تهران.
5-سخنرانی در پانل دستیابی به یک درمان موفق در لکنت – پانزدهمین کنگره سراسری گفتاردرمانی، تهران.
6- سخنرانی در اولین سمپوزیوم تخصصی درمان لکنت در کودکان با عنوان تجارب درمانگران از درمان این گروه سنی.
7- پانل روند درمان لکنت. ششمین همایش سالانه انجمن لکنت ایران.

برگزاری کارگاه ها:
1-درمان لکنت در کودکان پیش از سن مدرسه. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه: 102143.
2- مهندسی مداخله در 8 مرحله، به منظور دستیابی به درمانی پایدار برای لکنت. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:105291.
3- مستندسازی فعالیت بالینی در حیطه ی لکنت. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:109458.
4-کاربرد مداخله مبتنی بر فعالیت در درمان لکنت برای کودکان مدرسه رو و نوجوانان. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:111968.
5-درمان لکنت مبتنی بر پارادایم رفتارگرایی برای همه گروه های سنی. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:112075.
6- استفاده از مقیاس های سنجش لکنت در بزرگسالان. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:44790.
7- مدیریت موفق لکنت در بزرگسالان. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:49625.
8- درمان لکنت در کودکان مدرسه رو. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:55368.
9- ارتقاء مهارت های بالینی درمانگران در درمان لکنت - دوره مقدماتی. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:66073.
10- ارتقائ مهارتهای بالینی در لکنت : کار با خانواده. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:71007.
11- آموزش برنامه قوانین روانی. دانشگاه علو

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷‌ ساعت ۲۱:۳۰
۱۲,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷‌ ساعت ۲۱:۳۰
۷,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷‌ ساعت ۲۱:۳۰
۱۲,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷‌ ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷‌ ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
مشاهده
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران