کارگاه آنلاین تدریس نظریه‌های رواندرمانی از کتاب پروچاسکا و نورکراس

زمان برگزاری: بعد از ثبت نام، ویدیوها در داشبورد شما قرار خواهد گرفت. هزینه کلاس: ۵۷۵ هزار تومان    ۲۳۰ هزار تومان    تخفیف زمانی

مدت: ۲۴ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد.

توضیحات

بیست و چهار ساعت تدریس مهمترین نظریات روان درمانی:
کلیات روان درمانی، روانکاوی، درمان آدلری، روانشناسی خود، روانشناسی ایگو، روابط ابژه، درمان مراجع محور راجرز، IPT، TA، مواجهه درمانی، غرقه سازی خیالی و واقعی، درمان عقلانی- هیجانی، شناخت درمانی بک، نوروفیدبک و سایر درمانهای روانکاوی، روان پویشی، شناختی، رفتاری و بین فردی