آشنایی با زبان عمومی و تخصصی کنکور ارشد معماری

زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۶:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۳ ساعت

توضیحات

در این همایش به موارد زیر پرداخته خواهد شد:
۱. بررسی ساختاربندی کلی سوالات زبان عمومی و تخصصی
۲. معرفی منابع متداول در هر یک از بخش‌های لغات، گرامر و متون
۳. ذکر پیش‌نیازها جهت شروع فرآیند خوانش مطالب
۴. تحلیل روند تغییر روش سوالات از سال ۹۰ تا ۹۹ در بخش زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت
۵. نمونه تدریس در هر سه بخش لغات، گرامر و زبان تخصصی