استاد مصطفوی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  معماری و انرژی
                  تهران
استاد مصطفوی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری و انرژی - تهران
کلاس‌های برگزار شده: ۱۶ تعداد دانشجویان: ۱۳۷۲

مدرس زبان عمومی و تخصصی معماری در موسسه آکادمی تخصصی معماری

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های استاد مصطفوی

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ (شروع از ۲۱ مهر ۱۳۹۹)
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۸:۳۰
۲۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۸:۳۰
۲۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۱۹ بهمن ۱۳۹۹)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ (شروع از ۲۷ آبان ۱۳۹۹)
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۴:۰۰
رایگان
مشاهده
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران