درباره‌ی استاد

- مولف کتاب تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها- انتشارات نصیر
- مدرس انحصاری کلاس های "تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها" مرکز خدمات آموزشی نصیر

موضوعات تدریس