استاد پورسعید،
                              استاد آکادمی تخصصی معماری
استاد پورسعید
استاد آکادمی تخصصی معماری
کلاس‌های برگزار شده: ۴ تعداد دانشجویان: ۴۳۵
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران