ویدیو نکته و تست تکمیلی معماری کامپیوتر ۹۹

زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است هزینه کلاس: ۱۰۰ هزار تومان    ۷۵ هزار تومان   

مدت: ۱۲ ساعت بعد از ثبت نام، ویدیو در همین صفحه قرار می‌گیرد و میتوانید مشاهده کنید. فیلم این کلاس قفل‌گذاری شده و روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است.  

توضیحات

ویدیو نکته و تست تکمیلی معماری کامپیوتر ۹۹