ویدیو درس سیستم‌های دیجیتال

زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است هزینه کلاس: ۱۸۰ هزار تومان

مدت: ۴۵ ساعت بعد از ثبت نام، ویدیو در همین صفحه قرار می‌گیرد و میتوانید مشاهده کنید. فیلم این کلاس قفل‌گذاری شده و روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است.  

توضیحات

سرفصل مطالب:

۱) سیستم نمایش اعداد، هازارد، PI
۲) جبر بول و ساده سازی
۳) مدارات ترکیبی
۴) تحلیل مدارات ترتیبی
۵) ساخت مدارات ترتیبی و کاهش حالات