وبینار تحلیل و بررسی تغییرات در دروس و ضرایب کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

زمان برگزاری: یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹‌ ساعت ۲۱:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت

توضیحات

وبینار تحلیل و بررسی تغییرات در دروس و ضرایب کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر