پکیج ۵ ویدیو نکته و تست ساختمان داده، طراحی الگوریتم، معماری کامپیوتر، مدار منطقی و گسسته - سال ۹۸

زمان برگزاری: برگزار شد. هزینه کلاس: ۷۷۰ هزار تومان    ۵۵۰ هزار تومان    تخفیف پکیج

مدت: ۱۵۰ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و قابل دانلود است. این فیلم صرفا روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

ویدیو نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم
ویدیو نکته و تست مدار منطقی
ویدیو نکته و تست معماری کامپیوتر
ویدیو نکته و تست ریاضیات گسسته